Preview Mode Links will not work in preview mode

TTELA dokumentär


Jun 4, 2021

Sedan hemlig kommunikation mellan kriminella avslöjats har polisen fått en tydligare inblick i den organiserade brottsligheten. I avsnittet hör vi om Kronogårdsnätverket. Ansvarig utgivare: Cecilia Frisk. Avsnittet publicerades 4 juni 2021. 24 juni, efter att avsnittet publicerades, dömdes flera av de misstänkta av tingsrätten för inblandning i flera brott. Mannen från Trollhättan som höll i vapnet vid tillfället det klickade i Sollentuna, dömdes av hovrätten bland annat för grovt misshandelsförsök enligt en dom i oktober. I målet om penningtvätt har paret friats men mannen har dömts för grovt vapenbrott.