Preview Mode Links will not work in preview mode

TTELA dokumentär


Apr 9, 2020

En pappa som förlorat känslan av trygghet. En överlevare som aldrig kan glömma. Och en rektor som hoppas att skolan någon dag kommer förknippas med något annat än skoldådet. I TTELA Dokumentär får vi höra om Kronanattacken snart fem år senare och hur skoldådet påverkat drabbade. Publicerades april 2020.