Preview Mode Links will not work in preview mode

TTELA dokumentär

Oct 27, 2022

34 utbrunna bilar. Ett flerfamiljshus som brinner ner till grunden och ett parkeringshus som brandskadas grovt mitt i centrala Trollhättan. Natten den 2 juni 2022 står hela Trollhättan i brand – och ingen kan förklara varför. 

Medverkar gör Trollhätteborna Johanna Lundh, Ingemar Elefant och Kajsa Riquelme....